Saturday, July 21, 2012

Soalan Tutorial dan ISL


PSIKOLOGI PENDIDIKAN
SOALAN-SOALAN TUTORIAL DAN ISL

TARIKH/MINGGU
TUTORIAL
ISL
17/18.6 – 21/22.6.
2012)Pembahagian kumpulan dan topik tutorial.

Tutorial 1

“Anda dikehendaki mencari artikel dari internet yang menggambarkan konsep dan tujuan psikologi pendidikan. Seterusnya buat kesimpulan tentang implikasi psikologi pendidikan kepada guru”

Bagaimanakah pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah laku murid?
M 2
(24/25.6 – 28/29.6 2012)
Tutorial 2

Dalam kelas 5 Mawar terdapat murid-murid yang berbeza dari segi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jelaskan kenapa situasi ini berlaku.”

Pelajar membuat pembacaan dan bersedia membuat banding beza antara perkembangan dan pertumbuhan


Mencari bahan berkaitan faktor baka dan persekitaran untuk persediaan sesi sumbangsaran   semasa  tutorial
M 3
(1 /6.7 – 5/6.7.
2012)Tutorial 3

Gallery walk – Setiap kumpulan perlu menyumbang idea mengenai ciri-ciri  perkembangan kanak-kanak berdasarkan teori
yang telah dipelajari

Pelajar  menyediakan jadual  ciri-ciri perkembangan berdasarkan perspektif  teori perkembangan fizikal,kognitif dan sosio-emosi
M 4
(8/9.7 – 12/13.7.2012)


Tutorial 4

“Bincangkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak perlu diambil kira dalam  pembelajaran dan pengajaran.


Pelajar membuat banding beza antara jenis-jenis kecerdasan dan kesannya terhadap guru dan pelajar
Cari dan senaraikan buku rujukan di pusat sumber / website dan simpan senarai dalam portfolio.


Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta minda dan menyimpannya dalam portfolio.


Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang jenis-jenis kecerdasan dan membuat peta konsep tentang setiap jenis kecerdasan dan menyimpan
nya dalam portfolioM 5
(15/16.7 – 19/20.7.
2012)Tutorial  5

 Bincangkan implikasi gaya kognitif/ pembelajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran”Peta konsep mengenai implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran.


Pelajar mencari bahan dalam internet tentang gaya kognitif dan membuat persiapan untuk pembentangan.

Pelajar mengumpul
kan artikel tentang gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan mereka.

Membincang
kan kesan gaya pembelajaran terhadap murid.

Pelajar membuat rujukan dari internet untuk membincangkan tajuk dalam tutorial.

M 6
(22/23.7 – 26/27.7.2012)Tutorial 6

“ Main peranan berdasarkan situasi yang menunjukkan pelbagai jenis helah bela diri.
Seterusnya membuat kesimpulan tentang implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran”

Pelajar  mencari maklumat tentang Triune brain Theory dan Split Brain Theory

M 7
(29/30.7 – 2/3.8.
2012
Tutorial 7

Pelajar mengadakan forum mini tentang Triune Brain Theory dan Split Brain TheoryLayari internet dan muat turun maklumat berkaitan implikasi teori  pembelajaran behavioris terhadap pengajaran-pembelajaran kepada kanak-kanak

Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio

M8 & M9 – PBS
M10 – CUTI SEMESTER
M 11
(26/27.8 – 30/31.8.
2012)

Tutorial  8

Membuat pembentangan secara PMI (Plus, Minus, Interesting) tentang implikasi teori Behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Galakkan respons dari kumpulan lain.Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan proses-proses pembelajaran

M 12
(2/3.9 – 6/7.9.
2012)


Tutorial  9

“Mengenal pasti  aplikasi  teori-teori pembelajaran dalam prinsip 5E” 

*Integrasi TMK digalakkan.


Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan proses-proses pembelajaran
M 13
(9/10.9 – 13/14.9.
2012)


Tutorial 10

“Pelajar mengenal pasti sebab-sebab berlakunya lupaan dan mencari strategi meningkatkan daya ingatan dari internet”


Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang topik tingkah laku bermasalah.
Perbincangan dalam kumpulan tentang teknik/intervensi yang boleh digunakan untuk membantu murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah.


M 14
(16/17.9 – 20/21.9.
2012
Tutorial 11

“Muat turun tayangan video berkenaan kanak-kanak bermasalah tingkah laku”
Kenal pasti jenis tingkah laku bermasalah
dan bincangkan  cara memodifikasi
 tingkah laku tersebut.M 15
(23/24.9 – 27/28.9.
2012)


Tutorial 12

Aktiviti berdasarkan pemahaman tentang motivasi.
 Buat analisis nota-nota kuliah dan bahan rujukan dengan menggunakan format analisis KWL yang disediakan..

Buat bacaan tambahan tentang motivasi dan sediakan borang KWL untuk sesi tutorial yang akan datangBerdasarkan capaian internet,cari maklumat mengenai perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia.


M 16
(30.9/1.10 - 4/5.10.
2012)


Tutorial 13

Anda dilantik sebagai jawatankuasa kelab bimbingan dan kaunseling di sekolah. Buat satu brosur/poster berkenaan kelab tersebut

Berdasarkan capaian internet, cari maklumat mengenai perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia.
M 17
(7/8.10 -11/12.10.
2012)


Tutorial  14

Seorang murid dalam kelas anda didapati mengalami masalah peribadi. Sebagai seorang guru permulaan, apakah yang perlu anda lakukan untuk membantu murid tersebut?”

Berdasarkan capaian internet, cari maklumat mengenai perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia.
M 18
(14/15.10 – 18/19.10.
2012)


Tutorial 15

Kendalikan satu bengkel (hands-on)  untuk terapi bermain, terapi bercerita, terapi seni, terapi muzik dan terapi biblio.
Cari maklumat  untuk mengendali
kan bengkel terapi kanak-kanak.

Lawat  laman web berkaitan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut.

No comments: