Tuesday, August 2, 2011

SOALAN TUTORIAL DAN ISL MINGGUAN

SOALAN TUTORIAL DAN ISL MINGGUAN
PROGRAM :­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­PISMP-IPGM SEMESTER: 8 Tahun: 2010
Guru dan Cabaran Semasa KOD: EDU3109 KREDIT: 3+0

MINGGU
Tutorial (1 jam)
ISL (2jam)
M1
19/20 Jun – 23/24 Jun 2011
Penjelasan sesi tutorial & ISL.
Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial (mula minggu 6)
Cari dan bahan-bahan berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa di perpustakaan/ laman web. Simpan bahan ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan.
Persediaan tutorial minggu ke-2:
Melayari laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya dalam bentuk forum
M2
26/27 Jun – 30 Jun/ 1 Julai
Sesi Forum :
Isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.
Persediaan tutorial:
Melayari laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bincang isu dan cabaran tersebut dalam bentuk forum.
M3
3/4 - 7/8 Julai
Sesi Forum:
Isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Persediaan tutorial:
Perbincangan kumpulan:
Bincang dan senaraikan tingkah laku-tingkah laku yang tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)
M4
10/11 – 14/15 Julai
Perbincangan kumpulan:
Bincang dan senaraikan tingkah laku-tingkah laku yang tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)
Persediaan tutorial:
Merujuk buku atau melayari laman web untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan implikasi pendidikan wajib di Malaysia.
Persediaan Tutorial :
Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek(KKP)
M5
17/18 Julai
-
M8
11/12 Ogos
INTERNSHIP
M9
14/15 18/19 Ogos
M10
21/22 – 25/26 Ogos
Pembentangan Tutorial:
Bentang hasil perbincangan kumpulan mengenai implikasi pendidikan wajib di Malaysia
Tutorial 2:
Penerangan dan Perbincangan tugasan KKP
Persediaan tutorial:
untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pendekatan guru dalam menangani masalah gangguan emosi kanak-kanak dalam bilik darjah.
berkaitan dengan Convention on the Rights of the Child dan buat rumusan dalam bentuk pengurusan grafik.
M11
28/29 Ogos - 1/2 Sept
Pembentangan Tutorial: Pelajar membentang hasil rumusan berkaitan dengan pendekatan guru dalam menangani masalah gangguan emosi dalam bilik darjah.
Membentang hasil rumusan berkaitan dengan Convention on the Rights of the Child.
Persediaan tutorial 1:
Banding beza stres dan burnout dan cadangkan cara-cara pengurusan stres dan emosi, khasnya dalam kalangan guru.
Persediaan Tutorial 2:
Melayari laman web http://www.mindtools.com/stress/Brn/BurnoutSelfTest.htm dan melengkapi Burnout Self-Check List. Simpan bahan ini dalam folio.
M12
4/5 – 8/9 Sept
Pembentangan Tutorial 1:
Banding beza stres dan burnout dan cadangkan cara-cara pengurusan stres dan emosi, khasnya dalam kalangan guru.
Pembentangan Tutorial 2:
Bentang hasil pentaksiran berdasarkan Burnout Self-Check List. Cadangkan langkah-langkah menangani dan menguruskan tekanan emosi yang dihadapi
Persediaan untuk tutorial:
Buat rujukan/ carian lanjutan berkaitan Strategi Pengajaran yang Inovatif. Aplikasikan strategi tersebut dalam mata pelajaran major dan sediakan RPH yang berkaitan.
M13
11/12 – 15/16 Sept
Pembentangan Tutorial:
Aplikasikan strategi pengajaran yang inovatif dalam mata pelajaran major. Sediakan RPH yang berkaitan dan mempersembahkan dalam kelas.
Persediaan tutorial:
Pelajar menyepadukan ilmu dan kemahiran yang dipelajari dan membentuk persekitaran pembelajaran yang inovatif dan kondusif.
M14
18/19 – 22/23 Sept
Pembentangan tutorial:
Pelajar membentang hasil perbincangan tentang pembentukan persekitaran pembelajaran yang inovatif dan kondusif.
Persediaan tutorial:
Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri pengurusan inovatif dan strategi perubahan. Buat rumusan dalam bentuk pengurusan grafik.
M15
25/26 – 29/30 Sept
Pembentangan Tutorial:
Membentang ciri-ciri pengurusan inovatif dan strategi perubahan dalam bentuk pengurusan grafik.
Persediaan untuk tutorial:
Perbincangan dalam kumpulan – Cara-cara mengadaptasikan pelbagai innov├ísi dan perubahan dalam pendidikan.
M16
2/3 – 6/7 Okt
Pembentangan Tutorial:
Membentang tentang cara-cara mengadaptasikan pelbagai inovási dan perubahan dalam pendidikan.
Persediaan tutorial:
Tugasan kumpulan – menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan.
M17
9/10 – 13/14 Okt
Pembentangan tutorial:
Membentang pelan tindakan untuk mengurus perubahan.
Persediaan Tutorial:
Membuat refleksi tentang keseluruhan “Guru dan Cabaran Semasa” dan membuat catatan refleksi
Mengemaskinikan folio secara sistematik.
M18
16/17 – 20/21 Okt
Pembentangan Tutorial:
Perkongsian dalam membuat rumusan dan catatan refleksi tentang kursus.
Mengemaskinikan folio secara sistematik.