Tuesday, June 21, 2011

Tutorial 2 dan ISL


Sesi Forum :


Isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya

ISL :

Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.
Persediaan tutorial:
Melayari laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bincang isu dan cabaran tersebut dalam bentuk forum.

Sunday, June 19, 2011

Interaksi Minggu 1

Tajuk Kuliah M1 : 20 - 23 Jun 2011

Isu dan cabaran pendidikan semasa (3 jam)
· Integrasi nasional
· Pendemokrasian pendidikan
Tutorial :
Penjelasan sesi tutorial & ISL.
Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial (mula minggu 6)
ISL
Cari dan bahan-bahan berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa di perpustakaan/ laman web. Simpan bahan ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan.
Persediaan tutorial minggu ke-6:
Melayari laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan
semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya dalam bentuk forum