Friday, July 20, 2012

Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing

1) Menolong/membimbing murid membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi dan akademik serta perkembangan mental dan akhlak.

ž 2) Menolong murid menghadapi masalah dan kekeliruan dalam pelajaran mereka:

¡Memperkenalkan sistem pendidikan
¡Matlamat pelajaran
¡Cara belajar
¡Situasi persekitaran
¡Peraturan sekolah
¡Kepentingan mata-mata pelajaran
ž3) Menyediakan peluang untuk murid mengembangkan daya kebolehan sesuai dengan kebolehan , minat dan perkembangan masing-masing.
ž4) Memberi kesedaran kepada murid di peringkat awal lagi tentang kepentingan pelajaran.
ž5) Menolong murid dalam proses menyelesaikan masalah pembelajaran.
ž6) Menolong murid dalam membuat keputusan yang rasional.
ž7) Menolong murid membuat tabiat kerja yang baik menghargai kerja dan membina sifat-sifat personality yang sempurna.
8) Menolong murid membuat tabiat kerja yang baik menghargai kerja dan membina sifat-sifat personality yang sempurna.
9) Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mengawasi perkembangan pelajar.
10) Mengisi KOD 001(rekod persekolahan) dan Kod 002 (rekod peribadi)/ kad rekod himpunan.
ž11) Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan program.
12) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah.
13) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang murid yang memerlukan pertolongan profesional.

No comments: