Sunday, July 10, 2011

Guru dan Perundangan

Perbincangan kumpulan:
Bincang dan senaraikan tingkah laku-tingkah laku yang tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002).
Perbincangan mengikut kumpulan dalam kuliah hari khamis (14 Julai 2011)
Persediaan tutorial:
Merujuk buku atau melayari laman web untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan implikasi pendidikan wajib di Malaysia.
Akan dibincangkan mengikut kumpulan dalam tutorial nanti minggu depan.

No comments: