Tuesday, June 21, 2011

Tutorial 2 dan ISL


Sesi Forum :


Isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya

ISL :

Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.
Persediaan tutorial:
Melayari laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa, khasnya dari aspek pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bincang isu dan cabaran tersebut dalam bentuk forum.

No comments: