Sunday, June 19, 2011

Interaksi Minggu 1

Tajuk Kuliah M1 : 20 - 23 Jun 2011

Isu dan cabaran pendidikan semasa (3 jam)
· Integrasi nasional
· Pendemokrasian pendidikan
Tutorial :
Penjelasan sesi tutorial & ISL.
Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial (mula minggu 6)
ISL
Cari dan bahan-bahan berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan semasa di perpustakaan/ laman web. Simpan bahan ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan.
Persediaan tutorial minggu ke-6:
Melayari laman web untuk muat turun bahan yang berkaitan dengan isu dan cabaran pendidikan
semasa, khasnya dari aspek kepelbagaian budaya dalam bentuk forum


No comments: